Bezpečnost na stezkách

Bezpečnost
na stezkách

Při návštěvě Trail Parku dodržujte základní pravidla

Pravidla chování na stezkách

 1. Věnujte pozornost informačním tabulím na nástupních místech Trail Parku Klínovec a vyber stezku odpovídající tvým dovednostem, fyzické kondici a vybavení.
 2. Pohyb po stezkách je na vlastní nebezpečí.
 3. Respektuj doporučení týkající se vybavení pro jízdu na jednotlivých stezkách. Vždy používej přilbu a další ochranné vybavení. Vždy měj sebou mapu a mobilní telefon.
 4. Měj jízdu vždy pod kontrolou, abys mohl bezpečně zastavit.
 5. Nejezdi v protisměru.
 6. Předjíždění oznam pomalejšímu jezdci slovem STOPA. Rychlejšímu jezdci na signál STOPA uvolni cestu zpomalením na horní hraně stezky.
 7. Zastavuj pouze tam, abys byl vidět přijíždějícími jezdci, a abys ostatním nepřekážel.
 8. Než se znovu rozjedeš, rozhlédni se a dej přednost jezdcům přijíždějícím shora.
 9. Dodržuj všechna omezení provozu a uzavírky na stezkách a respektuj značení v terénu.
 10. Jezdi po značených stezkách. Nevyjížděj alternativní stopy nebo stezky. Nejezdi smykem.
 11. Pohyb na stezkách je zakázán pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 12. Buď ohleduplný k ostatním uživatelům lesa a přírodě.
 13. Porušení kodexu může být důvodem k odebrání jízdenky na lanovku.

Jak postupovat
při zranění

Při jízdě na stezkách může dojít k nehodě a zranění. V takových případech je nutné přivolat na pomoc Horskou službu, která zraněného transportuje z lesa na místo, kam může přijet odborná lékařská pomoc. Telefonní číslo na Horskou službu je +420 1210. V případě ztráty signálu je třeba volat tísňovou linku 112.

Vždy u sebe při jízdě na stezkách mějte nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci Horské služby nebo tísňové linky.

Pro snazší určení polohy zraněného na stezce jsme u stezky umístili 120 cm vysoké sloupky. Každý sloupek obsahuje štítek s unikátním číslem (např. na stezce Azur 111 – 199), které je nutné dispečerovi Horské služby sdělit. První číslice značí stezku, druhá číslice označuje její sekci, poslední číslice je pořadí daného sloupku v sekci. Sloupky jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti zhruba 250 – 350 metrů. Horská služba je tak schopna s velikou přesností identifikovat polohu zraněného.

Nebuďte lhostejní ke zraněným a pomozte i tak, že přivoláte Horskou službu. Dostaňte se k nejbližšímu sloupkua zavolejte Horskou službu. Pokud jste sloupek nedávno minuli, vracejte se k němu s velikou opatrností pěšky a kolo nebo koloběžku veďte stranou – budete se pohybovat v protisměru a jezdec přijíždějící shora vás nemusí spatřit a může dojít k další kolizi.