Traily a sekce

Nejdelší traily
v Evropě

Trailpark Klínovec

Stezky, které si užije každý

Azur | 10 km

Začínáme s traily

Upravený mírně klesající trail lehké obtížnosti ideální pro začátečníky i rodiny s dětmi.

Stezky lehké obtížnosti (označené modrou barvou) jsou vhodné pro cyklisty všech věkových a výkonnostních kategorií i začínající cyklisty. Jezdec však musí mít alespoň základní zkušenost s jízdou na kole a musí být schopen kolo na stezce bezpečně ovládat.

Sekce na stezce Azur

1 / Na Sonnenwirbellu

Sonnenwirbel je jeden z historických názvů pro vrchol Klínovec, v některých mapách i pro přilehlé vrcholové partie masivu Klínovce.

2 / Pytlácká

Lesy v okolí Klínovce jsou plné zvěře. Při projektování této sekce jsme zahlédli velikého jelena. Kdybychom byli pytláci, vyrazíme právě sem. Pytlačit se sem však chodí zejména na borůvky.

3 / Koželužna

Jedna z historických map nám odhalila, že se nedaleko odtud nacházelo místo na zpracování kůží.

4 / Milíře

Na této sekci jsme naráželi na množství uhelných polí. Patrně se jedná o pozůstatky starých milířů – zařízení pro výrobu dřevěného uhlí, která zajišťují pomalé hoření za minimálního přístupu vzduchu ale při relativně vysoké teplotě, přičemž uvnitř milíře dochází ke karbonizaci dřeva

5 / Nad Suchou

Tato sekce vede nad Suchou hned dvakrát. Je situovaná nad obcí Suchá, navíc ve své polovině přechází vodní tok Suchá, který i přes svůj název umí mít pořádnou sílu.

6 / Ochsenraum

Zdejší svahy jsou jedny z nejprudších v celé oblasti a asi to byla pořádná dřina, kterou zvládl jen pár volů (ochse – vůl, ochsen – dřina).

7 / Lehmgruben

Svahy vpravo od této stezky jsou bohaté na kvalitní zeminu. To věděli již naši předci, když pojmenovali tuto oblast názvem, který v překladu znamená jílová jáma nebo jílový důl (lehm – jíl, gruben – kopat). Jednu z těchto jam obkroužíte hned na začátku této sekce.

8 / Vogelherd

Výraz z historické mapy, který nedává mnoho smyslu ani znalcům Krušnohorské Němčiny. Důkladným pátráním jsme zjistili, že se pravděpodobně jedná o místo, kde se slétali ptáci. Od stejného názvu je odvozen i název místní křižovatky Sletiště.

9 / Adalbert

Adalbert, česky Vojtěch, je název jedné z významných štol Jáchymovského revíru. Podle map se nacházela v nejnižších partiích svahu, ve kterém je dnes tato sekce umístěna.

Rubin | 8 km

Nekončící flow

Upravený, hravě houpavý a souvisle klesající flowtrail střední obtížnosti. Obsahuje velké množství terénních vln a klopených zatáček a je oblíben jezdci všech úrovní od mírně pokročilých až po zkušené milovníky trailů.

Středně obtížné stezky (označené červenou barvou) jsou určeny cyklistům, kteří mají zkušenosti s jízdou v terénu po úzkých jednostopých stezkách a bezproblémově zvládají jízdu po lehkých stezkách v Trail Parku Klínovec.

Sekce na stezce Rubin

1 / Bartum

Bartholomäusberg (hora Sv. Bartoloměje) je alternativní historický název pro Klínovec a jeho přilehlé vrcholové partie.

2 / Prales

Krušné hory tvořily v minulosti neprostupnou pralesní hradbu, kterou považovali Římané za bezpečnou ochranu před možnou invazí germánských kmenů. Něco z neprůchodnosti a tajemné atmosféry pralesa, který nesl název Miriquidi nebo Dunkelwald (temný les) stále zůstává v této těžko dostupné části Klínoveckých lesů.

3 / Starkenberg

Tato sekce je umístěna na jeden z dílčích hřebenů masivu Klínovce. V překladu zřejmě široký hřeben. Mírnější svahy umožnily umístit zábavnou a hravou sekci.

4 / Salzereith

Slovo reith označuje mýtinu nebo paseku. Salz znamená sůl. Pravděpodobně se jedná o oblast, kde lidé umístili zdroj pro divokou lesní zvěř – takzvané slanisko.

5 / Klunker

Historické mapy uvádějí název Klinkerhau. Hau znamená mýtina nebo paseka. Když vezmete slovo Klinker a vyměníte jedno písmeno, máte slovo klunker. Kdo neví, co je klunker, povinně použije google!

6 / Zvonivka

Opět oblast Klinkerhau. Klinker podle překladače znamená cihlu nebo slínek. Zvonivka je druh cihly. A taky bezva sekce.

7 / Mittelberg

Mittelberg označuje pásmo nižších svahů pod Klínovcem. Historické mapy rozlišuji Mittelberg, nám známý jako Černý vrch a Grosser Mittelberg , který označuje nižší patra masivu Klínovce. Právě v těchto svazích je tato sekce umístěna.

8 / Edellen

Edellen, Edellautstollen nebo Štola Saských šlechticů – různé názvy pro jednu z nejvýznamnějších historických štol. Podle map se nacházela v nejnižších partiích svahu, ve kterém je dnes tato sekce umístěna.

Baron | 6 km

Perfektní mix skoků, flow a techniky

Hřiště pro pokročilé bikery. Trail s přírodním povrchem plný větších boulí, klopenek a skoků, okořeněný technickými prvky z kamenů.

Na stezky označené jako náročné (černá barva) se vydají pokročilí cyklisté s bohatými zkušenostmi s jízdou po úzkých lesních stezkách a vysokou úrovní dovednosti ovládání kola v terénu.

Sekce na stezce Baron

1 / Panorama

2 / Kracklreith

Podle všeho šlo o nedostupnou mýtinu, na kterou se muselo vyškrábat nebo vyšplhat (Kraxeln). Okolní prudké svahy těmto domněnkám dávají za pravdu. Dnes tu na jezdce místo dřiny čeká série 5 hravých klopenek.

3 / Černoles

Historické mapy nazývají lesy rozprostírající se odsud až do údolí Klínoveckého potoka jako Schwarzwald. Tedy Černý les.

4 / Cihelna

Opět oblast Klinkerhau. Protože klinker znamená cihlu, patrně zde byla vhodná půda pro výrobu cihel.

5 / Slínek

Slínek jsou hrudky nebo konkrece, vyrobené slínováním (spojením bez tavení až k bodu zkapalnění) vápence a hlinitokřemičitanovým jílovým materiálem, který vzniká během výroby v cementářské peci. Také se může jednat o kamenité zbytky při spalování uhlí nebo z pece. To vše může znamenat Klinker a proto pátá sekce Barona umístěná v oblasti Klinkerhau nese právě tento název.

5 / Lobegott Schmidt

Karl Friedrich Lobegott Schmidt (1820 – 1908) byl hornický živnostníkem (tzv. nákladníkem). Mezi horníky měli nákladníci zvláštní postavení. Posledním ,,nákladníkem‘‘ v této oblasti byl Karl Friedrich Lobegott Schmidt z Mílova, který podle pověsti v 67 letech poslechl boží vnuknutí a razil štolu do tvrdé skály. V 80 letech byl tento živnostník vyřízený. Svého cíle nedosáhl.

Pan Schmidt to díky tomuto kousku dotáhl do brožury Významné osobnosti Krušných hor, jeho podobizna dokonce zdobí titulní stranu. Nás jeho příběh inspiroval k pojmenování této sekce, protože se jedná o extrémně kamenité a skalnaté svahy. Tato sekce však snad svého cíle dosáhne. Glück auf!

Downhill | 3 km

Závodní trať světových parametrů

Sjezdová trať je určena pro skutečné experty. Naše závodní trať se skoro třiceti-letou tradicí je dějištěm prestižního iXS Downhill cupu, Mistrovství ČR ve sjezdu, nebo České Enduro série. Na trati se nachází desítka obtížných – až deseti metrových skoků, které jezdci neodpustí žádnou chybu. Oproti trailu Illegal zde jezdec dosahuje vysokých rychlostí až 40 km/h. I zde jsou naprostou nutností veškeré ochranné pomůcky a celoodpružené kolo se zdvihy min 150 mm.

Stezky těžké obtížnosti (oranžová barva – endurové a sjezdové tratě) jsou vhodné pouze pro technicky velmi vyspělé cyklisty s velmi vysokou úrovní dovedností v ovládání kola a bohatou zkušeností s vysoce technickým a extrémně náročným terénem. Jezdec musí bez nejmenších problémů zvládat jízdu po nestabilním a kluzkém povrchu, vysoké dropy, dlouhé skoky, prudká klesání a jízdu po odkloněném svahu. Na traily této obtížnosti je doporučeno celoodpružené kolo a nejvyšší možná ochrana jezdce, tz. integrální přilba, sjezdové brýle, chránič páteře, rukavice a chrániče kolen a loktů.

Illegal | 3 km

Opravdový adrenalin

Trail Illegal je mnohými považován za nejtěžší trail na celém Klínovci. Je také tradičním trailem při závodech prestižní České Enduro série. Přírodní, kamenitý povrch doplněný kluzkými kořeny, přejezdy potoka, nebo skoky vyžaduje stoprocentní koncentraci jezdce po celou dobu jízdy. Nutností jsou ochranné pomůcky tz. integrální přilba, sjezdové brýle, chránič páteře, rukavice a chrániče kolen a loktů. Jezdec by měl být vybaven celoodpruženým kolem o minimálních zdvizích 120 mm.

Stezky těžké obtížnosti (oranžová barva – endurové a sjezdové tratě) jsou vhodné pouze pro technicky velmi vyspělé cyklisty s velmi vysokou úrovní dovedností v ovládání kola a bohatou zkušeností s vysoce technickým a extrémně náročným terénem. Jezdec musí bez nejmenších problémů zvládat jízdu po nestabilním a kluzkém povrchu, vysoké dropy, dlouhé skoky, prudká klesání a jízdu po odkloněném svahu. Na traily této obtížnosti je doporučeno celoodpružené kolo a nejvyšší možná ochrana jezdce, tz. integrální přilba, sjezdové brýle, chránič páteře, rukavice a chrániče kolen a loktů.

Skillcentrum a pumptrack

Vyzkoušej své dovednosti

Skillcentrum a pumptrack na samotném vrcholu Klínovce hned u výstupu z lanovky využijte možnosti našeho skillcentra. Jako jezdec si zde máte možnost vyzkoušet jednotlivé prvky, na které na našich trailech po cestě dolů narazíte a pomůže vám rozhodnout se, který z trailů vlastně zvolit. Skillcentrum je také vhodné pro trénink dovedností nebo pro zabavení dětí v průběhu přestávky či oběda.

Názvy stezek a jejich sekcí

Jména sekcí jsou inspirována zejména historickými a lesnickými mapami. Chtěli jsme, aby vás stezky zavedly na nepoznaná místa, zároveň, aby jejich názvy odkazovaly na historii míst, kudy vedou. Měli jsme k dispozici několik mapových podkladů, které zahrnují Lesnickou mapu v měřítku 1:11520 vytvořenou H. Bretschneiderem na Lesnické univerzitě ve Vídni roku 1891,Hornickou mapu Jáchymovského revíru z roku 1774, Hornickou mapu Středního Krušnohoří v měřítku 1:22 300 vytvořenou Christianem Höllerem ve Vídni a další historické vojenské mapy.